Llorens|gmr disposa de la planta de tractament i reciclatge de plàstic film postindustrial equipada amb l’última tecnologia per garantir el millor procés de segregació per colors i descarti de material no reciclable.

 

El nostre procés de reciclatge comprèn les següents fases:
– Separació òptica amb la qual s’aconsegueix una puresa de PE de gairebé el 100%
– Rentat per eliminar restes de brutícia i possible matèria orgànica
– Triturat i assecat de les partícules de PE
– Extrusió i fabricació de granza de plàstic de recuperació.

– Ensacat en bigbags segons les necessitats del client.

 

Llorens|gmr incorpora un sistema de tractament d’aigua en circuit tancat, que permet la reutilització de gran part de l’aigua de rentat i l’abocament de la resta en les condicions ambientals exigides.

 

El nostre sistema de reciclatge garanteix l’economia circular, retornant a l’mercat la major part de l’residu de plàstic film dels nostres clients. El producte obtingut de l’reciclat de plàstic film usat equival a qualitat i preu als productes de plàstic de primera transformació.