Llorens|gmr gestiona vidre des dels seus inicis. A la nostra planta es fa una primera classificació per color. Es separa qualsevol material impropi que porti com tapes metàl·liques i etiquetes, i tot seguit el vidre, ja net, es tritura i s’envasa per enviar a empreses que fabricaran nous productes amb idèntiques propietats que fa al vidre fabricat directament dels recursos naturals.

Llorens|gmr gestiona vidre des dels seus inicis. A la nostra planta es fa una primera classificació per color. Es separa qualsevol material impropi que porti com tapes metàl·liques i etiquetes, i tot seguit el vidre, ja net, es tritura i s’envasa per enviar a empreses que fabricaran nous productes amb idèntiques propietats que fa al vidre fabricat directament dels recursos naturals.