Els metalls, a part de ser un recurs no renovable, tenen la capacitat de ser reciclats indefinidament sense perdre cap de les seves propietats importants. Llorens|gmr a la seva planta de tractament treballa per evitar la deposició de metalls en abocadors per l’enorme impacte en l’ecosistema.

 

Els residus metàl·lics durant el seu tractament passen per diverses fases on es van separant i classificant segons la seva naturalesa. Els residus metàl·lics es classifiquen en fèrrics i no fèrrics.

 

Els residus fèrrics són fonamentalment el ferro i l’acer. Aquests residus són molt valorats per al reciclatge, ja que estalvien, d’una banda, una gran quantitat d’energia respecte a la producció des del mineral i, de l’altra, una quantitat important d’aigua.

 

Pel que fa als no fèrrics, hi ha un gran ventall de materials com l’alumini, el coure, el magnesi, el plom, l’estany i el zinc, dels quals l’alumini és el material més reciclat. Aquests residus tenen un gran valor econòmic, ja que la seva recuperació estalvia grans quantitats de matèries primeres que, en aquest cas, tenen un preu elevat i són difícils d’extreure.

 

Llorens|gmr porta a terme una segregació escrupolosa de tota ferralla per posteriorment subministrar-la a les indústries siderúrgiques i foneries, les quals la fonen, refinen i converteixen en nou metall.