El plàstic per les seves característiques és un material molt versàtil i durador, però la majoria no són biodegradables, pel que la seva gestió i tractament s’ha de fer sempre de manera professional per una empresa autoritzada.

 

Llorens|gmr, a la seva planta específica tritura i compacta el material per reutilitzar-lo en la fabricació de nous productes plàstics.
Les fases del procés de reciclatge dels residus plàstics són:

 

– Triturat de les peces en petites partícules.
– Rentat per eliminar impureses i separar els diferents plàstics per densitat.
– Centrifugació i assecat.
– Ensacat per poder transportar-lo en condicions a fabricant de plàstic reciclat.