Llorens|gmr disposa d’una planta pionera a Europa per separar les fraccions susceptibles de ser valorades de productes farmacèutics i cosmètics en qualsevol dels seus formats que per raons de caducitat o defecte necessiten ser destruïts un cop envasats i embalats.

T’obrim les portes de la nostra empresa

Oferim als el sector farmacèutic i cosmètic un pas endavant, garantint el principi de jerarquia

i primant la valorització enfront de l’eliminació dels residus.

 

Tots els residus es reciclen i es retornen a un procés productiu,

garantint el principi de jerarquia de residu i al seu torn fomentant l’economia circular.