Conscients que. el residu de paper és un material 100% reciclable i que es pot tornar a utilitzar per a la fabricació de paper nou, destinem una planta específica per al seu tractament.

 

Llorens|gmr ofereix als seus clients les solucions òptimes per a l’emmagatzematge i compactació de el paper i cartró en origen facilitant així la seva recollida separada.

 

El paper i el cartró usat es transporta a les nostres instal·lacions, on es classifica per tipus, mida i color, es condiciona, enfarda i s’envia a la fàbrica paperera.

Conscients que. el residu de paper és un material 100% reciclable i que es pot tornar a utilitzar per a la fabricació de paper nou, destinem una planta específica per al seu tractament.

 

Llorens|gmr ofereix als seus clients les solucions òptimes per a l’emmagatzematge i compactació de el paper i cartró en origen facilitant així la seva recollida separada.

 

El paper i el cartró usat es transporta a les nostres instal·lacions, on es classifica per tipus, mida i color, es condiciona, enfarda i s’envia a la fàbrica paperera.