Llorens|gmr ofereix un servei de tractament i reciclatge de el residu de fusta procedent de la indústria, bàsicament palets trencats i bobines de fusta per a recuperar-los i convertir-los matèria primera de segon ús en la fabricació de taulers de partícules.

 

A les nostres instal·lacions es separen totes les ferramentes metàl·lics, es classifica la fusta segons la seva qualitat i es tritura fins aconseguir encenall homogènia i neta, que posteriorment s’enviarà a les fabriques de taulers reciclats afavorint la conservació i regeneració forestal.

Llorens|gmr ofereix un servei de tractament i reciclatge de el residu de fusta procedent de la indústria, bàsicament palets trencats i bobines de fusta per a recuperar-los i convertir-los matèria primera de segon ús en la fabricació de taulers de partícules.

 

A les nostres instal·lacions es separen totes les ferramentes metàl·lics, es classifica la fusta segons la seva qualitat i es tritura fins aconseguir encenall homogènia i neta, que posteriorment s’enviarà a les fabriques de taulers reciclats afavorint la conservació i regeneració forestal.