Gestió Material Reciclable

Som especialistes en la gestió integral de residus generats per les empreses. El nostre servei consta de 5 fases que adaptem a les necessitats i dimensió de cada client.

Minimització de residus

Assessorament en la millora dels processos productius per disminuir els residus en origen i, d’aquesta manera, guanyar espai d’emmagatzematge i reduir costos logístics.

Segregació de residus

Anàlisi integral per separar i classificar les matèries amb l’objectiu de facilitar el reciclatge i la posterior valorització. Això permet una reducció del rebuig o escombraries que minimitza el cost de la gestió i redueix l’impacte ambiental, garantint, en la mesura possible, el compliment de l’Landfill 0.

Recollida de residus

Instal·lació d’elements d’emmagatzematge i posterior recollida dels residus per aprofitar, al màxim, la classificació en origen.

Llorens|gmr disposa d’una àmplia gamma de contenidors, compactadores i maquinària per dotar-lo dels instruments més adequats a les teves necessitats.

Transport de residus

Llorens|gmr és experta en la creació de sistemes logístics que permetin reduir al mínim la despesa en transport a través d’una moderna flota de vehicles autoritzats i homologats.

Valoració i reciclatge de rebuig

S’esgoten totes les possibilitats tècniques i econòmiques per obtenir aquelles fraccions susceptibles de ser valorades i / o reciclades (cartró, plàstic, fusta, ferralla, metalls, bateries …). Llorens|gmr compta amb cinc plantes de tractament de residus on es recuperen, classifiquen i embalen els residus per tal de treure el màxim rendiment per al client.