La divisió de Llorens|gmr especialitzada en la destrucció confidencial de documents i destrucció certificada de restes de sèries, producte falsificat, o no apte per a ús comercial.

Els nostres pilars són:

Seguretat

Llorens | dc opera amb protocols i tecnologies que garanteixen la màxima seguretat en l’hora de desfer-te de les teves dades, evitant l’ús indegut de la informació.

COMPLIMENT DE LA LLEI

Evita qualsevol tipus de sanció amb un estricte compliment tant de la Llei de Protecció de Dades com a les normatives mediambientals.

ECOLOGIA

Més enllà de complir amb la llei, garantim que si esculls el nostre servei estàs prenent una decisió en favor de la sostenibilitat a través de l’reciclatge.

El nostre protocol garanteix el seguiment i control de la teva documentació en tot moment.

Recollida de la mercaderia amb contenidors tancats i precintats.

Transport directe a

les nostres instal·lacions.

Descàrrega en àrea restringida, accés mitjançant empremta i sistema de videovigilància.

Destrucció segons norma

LPD UNE 15713.

Certificat amb data i lloc de destrucció, mida de partícula i kg totals.