EQUIPS

Llorens|gmr posa a disposició dels seus clients un extens parc d’equips per a la separació, l’emmagatzematge i compactació de residus.

Contenidors de Plàstic

120 120l  |  240 240l  |  360 360l.

800 800l  |  1100 1100l

Contenidors Metàl·lics

C3 2m3  |  C5 5m3

C6 amb tapa 6m3

C9 9m3

C9 amb tapa 9m3

C10

Caixes

Patera 12m3

C20 20m3

C30 30m3

C40 40m3

Compactadores

Mòbil 18m3

Estàtic Varis models disponibles (consultar mides)