COMPROMISOS

Dissenyar i desenvolupar solucions que ajudin a les empreses a ser més sostenibles minimitzant el cost, evitant riscos i millorant el rendiment.

Materialitzar aquestes solucions en la instal·lació d’estacions de segregació i compactació en la pròpia empresa al costat d’un sistema de punts intermedis per controlar el flux del residu i reduir la “petjada de CO₂”.

Compliment de la llei, tractant cada material segons el que estableix per a evitar qualsevol tipus de sanció. Gestió de tots els tràmits de documentació que requereix la gestió de determinats residus.

Apostem per la millora contínua dels nostres serveis, adaptant-nos de manera constant a l’evolució de les empreses i de les seves necessitats.

Desenvolupar solucions innovadores perquè els residus siguin transformats en materials que el mercat accepti per la seva baixa petjada ambiental, qualitat i preu.

Objectiu Landfill 0, en la mesura de les característiques del residu.

Garantir la destrucció mecànica dels materials o productes recollits per a un posterior reciclatge assegurant així la seva confidencialitat.