Assessoria Mediambiental

El creixent interès de les empreses pel medi ambient i el fet que l’administració és cada vegada més exigent amb aquests temes, fa que moltes empreses necessiten assessorament per identificar la manera més correcte de dur a terme el seu procés productiu generant el mínim impacte en el medi ambient.

 

Llorens|gmr, ofereix als seus clients els mitjans necessaris per a la resolució de totes les qüestions relacionades amb la temàtica ambiental i de les seves obligacions com a productor de residus, com ara:

 

· Compliment de la legislació mediambiental pertinent.

 

· Acompanyament en la implementació de sistemes de gestió ambiental (Norma ISO 14001)

 

· Realització d’auditories que avaluen indicadors ambientals determinats en la seva activitat productiva del dia a dia.

 

· Ajuda en l’obtenció de subvencions de diferents nivells de l’Administració per la implantació de sistemes de gestió ambiental.

 

· Projectes de reducció, tractament i reciclatge de residus en origen

 

· Assessorament i coordinació per a la caracterització i anàlisi de residus

 

· Estudi de minimització de residus perillosos i no perillosos

 

· Realització de DARI’s (Declaració Ambiental de Residus Industrials)

 

· Tramitació de codis de productor

 

· Tramitació de la Catalogació de residus

 

· Tramitació de tota la documentació relacionada amb la gestió de residus (recollida, transport, vies de gestió)