Experts en reciclatge 360º. Llorens|gmr des dels seus inicis té la vocació d’oferir un servei integral en la gestió del material reciclable actuant com a proveïdor únic per a tots els residus generats per l’empresa, assegurant així el seu correcte tractament i certificació, i evitant tràmits innecessaris per al client.