CONSUMIM EL 100% ENERGIA RENOVABLE

El nostre compromís amb la sostenibilitat ens ha portat a garantir que el 100% de l’energia que consumim a totes les nostres instal·lacions sigui d’origen renovable. Així ho ha certificat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. L’energia renovable és l’alternativa més neta i respectuosa amb el medi ambient a l’hora de generar llum i electricitat. Les seves avantatges més importants a nivell ambiental són:

  • El principal avantatge és que quasi no s’emeten gasos d’efecte d’hivernacle i altres contaminants que contribueixen al canvi climàtic.
  • No necessiten gaire despesa d’aigua per al seu funcionament.
  • S’evita l’as de combustibles fòssils.
  • No generen residuos de díficil eliminació com els residus nuclear.

#energiarenovable